შპს „საქართველოს ყავის კომპანია“ დაარსდა 2013 წელს.
კომპანიის ძირითად სფეროს წარმოადგენს პროდუქტების და სასმელების დისტრიბუცია მთელ საქართველოში. ჩვენი მისიაა მომხმარებლისთვის ჯანსაღი პროდუქტის მიწოდება. ჩვენი მიზანი არ არის მომხმარებლის ერთჯერადად მოზიდვა. მათთან მუდმივი კავშირი ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. იმისათვის რომ ჩვენი მისია 100% - ით შესრულდეს, საჭიროა მომხმარებლის შენარჩუნება და მათი მოლოდინის გამართლება. ამიტომ პროდუქტის ხარისხი კომპანიისთვის #1 პრიორიტეტია.
ჩვენი კომპანიის საქმიანობა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე აისახება 100 - დან 1000 ადამიანის ცხოვრებაზე. კომპანია ახორციელებს მენეჯმენტს,დაგეგმარებას,ანალიზს.